Výběrové řízení na pronájem restaurace na hradě Pernštejně

Výběrové řízení na pronájem restaurace na hradě Pernštejně

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor pro provoz restaurace v areálu  státního hradu Pernštejn.

Cílem je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem soutěže, která zajistí provozování restaurace pro návštěvníky státního hradu Pernštejn za současného dodržení podmínek stanovených vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách.

Předmětem pronájmu jsou vnitřní prostory provozovny o celkové výměře 267 m2 v navazujících budovách čp. 9 a čp. 18 na prvním nádvoří hradu a přiléhající pozemek p.č. 43/1 o výměře 224 m2. Podrobné informace o veřejné soutěži jsou uvedeny v dokumentu ke stažení níže.

Nabídky mohou být doručeny osobně nebo zaslány poštou nebo kurýrní službou v pracovních dnech mezi 09:00 a 15:00 na adresu Státní hrad Pernštejn, č.16, Nedvědice 592 62 v zalepené obálce s označením "NEOTEVÍRAT" a názvem soutěže.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17.4.2019 v 15:00.

Veřejná soutěž byla uzavřena. Vyrozumění o výsledku níže v příloze.

Priloha c. 1- NS_pronajem restaurace Pernstejn.doc

Priloha c. 2- akceptace podminek VS restaurace.docx

Verejna soutez Pernstejn restaurace.pdf

Restaurace vyrozumeni o vysledku vyberoveho rizeni.pdf