Pronájem prostor pro provozování vinotéky na hradě Pernštejn

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor pro prodej suvenýrů v areálu státního hradu Pernštejn.

Cílem je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem soutěže, která zajistí provozování prodeje suvenýrů pro návštěvníky státního hradu Pernštejn za současného dodržení podmínek stanovených vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách.

Předmětem pronájmu jsou vnitřní prostory provozovny o celkové výměře 28 m2 na třetím nádvoří hradu. Podrobné informace o veřejné soutěži jsou uvedeny v dokumentu ke stažení níže.

Nabídky mohou být doručeny osobně nebo zaslány poštou nebo kurýrní službou v pracocních dnech mezi 09:00 a 15:00 na adresu Státní hrad Pernštejn, č.16, Nedvědice 592 62 v zalepené obálce s označením "NEOTEVÍRAT" a názvem soutěže.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 25.3.2019 v 15:00.

 

Pernstejn Smlouva o najmu prostor vinoteky c. p. 13.doc

Priloha c. 2- akceptace podminek VS c.p.13.docx

verejna-soutez-o-nejvyhodnejsi-nabidku-vyhlaseni-Pernstejn vinoteka c.p. 13.doc