Komentované prohlídky archeologických nálezů v hradní zahradě

Vzdělávání

  • Hrad Pernštejn ()
  • 20. 10. 2018
  • 11.00

  • 20. 10. 2018–20. 10. 2018
  • 13.00

  • 20. 10. 2018–20. 10. 2018
  • 15.00

Komentované prohlídky archeologických nálezů v hradní zahradě

V rámci Mezinárodního dne archeologie budou in situ prezentovány výstupy archeologického výzkumu prováděného v rámci památkové obnovy hradní vrchnostenské okrasné zahrady.

Nejnovějšími nálezy vás provedou Mgr. M. Dejmal, vedoucí archeologického průzkumu (Archaia Brno z.ú.), Mgr. J. Těsnohlídek, archeolog (Archaia Brno z.ú.) a Mgr. P. Holub, archeolog (NPÚ, ÚOP v Brně).

Komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 20. října v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

Trvání jedné prohlídky cca 30-45 minut. Sraz zájemců je v prostoru zařízení staveniště v údolí Nedvědičky od silnice 38710 Nedvědice-Dolní Rožínka. (Brána vedle domu č.p. 21 v obci Nedvědice - "zadní Pernštejn").

Vstup na staveniště a sraz účastníků na každý termín bude kvůli zajištění bezpečnosti organizován.

Prosíme všechny zájemce, aby se elektronicky přihlásili na e-mail pokorakova.pavla@npu.cz . Kapacita prohlídky je kvůli bezpečnosti omezena. Termín pro přihlášení je do 18.10.2018.

Prosíme, abyste pro prohlídku zvolili vhodné oíblečení a pevnou obuv. Registrací a vstupem na staveniště souhlasíte s podmínkami BOZP a s plným respektováním organizačních pokynů průvodců.