Jedinečný gotický skvost

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.


Akce

Oživlé památky

Podzim na Pernštejně v barvách renesance

  • Hrad Pernštejn ()
  • 23. 9. 2017–1. 10. 2017
  • 10.00–16.00
  • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele

Tipy na výlet