Jedinečný gotický skvost

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.


Akce

5 čvc
Oživlé památky

Slavnosti Pernštejnského panství

  • Hrad Pernštejn, Nedvědice. ()
  • 5. 7. 2017–9. 7. 2017
  • 9.00–18.00

Tipy na výlet