Pernštejn

oficiální webová prezentace státního hradu

Dne 16.9. je hrad výjimečně uzavřen již od 13:00 hod. Pozor ! Správa hradu neprovozuje "vláček" z parkoviště a nezodpovídá za jeho provoz.

Zavřít

Jedinečný gotický skvost

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.


Akce

27 zář
Netradiční prohlídka

Podzim na Pernštejně. Slavnosti plodů a květin.

  • Pernštejn ()
  • 27. 9. 2016 –28. 9. 2016
  • 10.00–16.00