Jedinečný gotický skvost

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.


Zprávy

Výběrové řízení na pronájem restaurace

18. 3. 2019

Restaurace, výběrové řízení

Pronájem prostor pro prodej suvenýrů na státním hradu Pernštejn II.

11. 3. 2019

Pronájem prostor pro prodej suvenýrů na státním hradu Pernštejn II.

Pronájem prostor pro provozování vinotéky na hradě Pernštejn

11. 3. 2019

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor pro prodej suvenýrů v areálu státního hradu Pernštejn.

Tipy na výlet

témata roku 2019

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: